Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego z siedzibą - adres: ul. P.O.W 11/15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie dr Agaty Kołodziejskiej, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 500-833-222 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem 

z usług Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego i na podstawie :

a) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 369), 

b) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 152),

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - art. 6, ust. 1, pkt. B,

d) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

d) udzielonej zgody.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem organów i instytucji publicznych na złożony przez nie wniosek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z usług Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego ( art. 17, pkt.1, ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i jeśli nie powstały żadne zobowiązania wobec w/w placówki – art. 17, pkt. 3, ust. e - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (art.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( art.21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a także prawo do przenoszenia danych ( art.20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

9. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2020-12-28 23:04:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Bill Skorupa Dorota
(2020-12-28 23:06:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki