Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego - bip.muzeumtomaszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Filmy osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji, zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Dokumenty i artykuły zamieszczone na stronie mogą być częściowo niedostępne dla osób z niepełnosprawnością - zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności. Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego pełni Magdalena Sepkowska

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działania, zgodnie z przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. P.O.W. 11/15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Siedzibą Muzeum jest to pałac wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku wpisany do rejestru zabytków.
Do budynku pałacowego, w ktróym mieści się Muzeum, prowadzi wejście od ul. P.O.W. 11/15. Do wejścia prowadzą schody - dwa stopnie. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe. Istnieje możliwość otworzenia ich, by mogła wjechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Kasa biletowa znajduje się na parterze budynku, w holu po lewej stronie od wejścia, po prawej znajduje się szatnia dla zwiedzających. W budynku pałacowym, ekspozycje na parterze mogą zwiedzać osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach. Dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. Drzwi pomiędzy salami ekspozycyjnymi mają szerokość od 85 cm do 120 cm. Między poszczególnymi salami ekspozycyjnymi są progi i nierówności poziomów. W Muzeum nie ma windy. Ekspozycje prezentowane na I piętrze i w pałacowej wieży nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Korytarz na I piętrze, łączący ekspozycje przyrodniczą i historyczną posiada szerokość mniejszą niż 1,5 m.
Toalety znajdują się poniżej poziomu holu, prowadzą do nich schody. Toalety są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Do pomieszczenia , w którym prezentowany jest transporter ROSI w budynku postajennym prowadzi wybrukowany dziedziniec.
Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy P.O.W. z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania. Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia dla osób niedowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach ustawione są krzesła do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wzkami i z nosidłami na stelażach metalowych.

Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2020-12-28 00:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bill Skorupa Dorota
(2020-12-28 00:14:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki