Podstawa prawna funkcjonowania Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: 

 •  ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.,(Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 , ze zm.),
   
 • ustawy o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

   
 •  Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVIII/433/2009 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009 r.

   
 • Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją Nr 1

   
 •  Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)
   
 • Ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

 

Wytworzył:
Dorota Bill Skorupa
(2014-09-22)
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-22 16:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-23 14:22:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki