Skład Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Skład Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego. hr. Ostrowskiego

 kadencja 2014 – 20181.    mgr Alicja Woźniak – Przewodnicząca Rady Muzeum (etnograf, st. kustosz  działu stroju i tkaniny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)

2.    Zbigniew Kamiński– Wiceprzewodniczący Rady Muzeum (Radna Rady Miejskiej)

3.    mgr Wiesława Bogurat –  Sekretarz Rady Muzeum ( etnograf, muzealnik,  b. dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego)

4.    dr Maria Piech - Członek Rady Muzeum (pracownik naukowy  Wydziału Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego Filii w Tomaszowie Mazowieckim)

5.    mgr Zofia Szymańska – Członek Rady Muzeum (Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego)

6.   p. Elżbieta Szymańska – Członek Rady Muzeum (przedsiębiorca, właściciel sieci hoteli, restauracji i firm w Polsce i zagranicą m.in. Firmy KELMES w Tomaszowie Maz.)
 
7.  p. Urszula Seredyn – Członek Rady Muzeum (Radna Rady Miejskiej)

8.   dr hab. Robert Kotowski –  Członek Rady Muzeum ( historyk, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach)  


9.   dr Tomasz Matuszak – Członek Rady Muzeum (historyk archiwista, Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.)

10.   p. Jan Rybak – Członek Rady Muzeum (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum)
 

Wytworzył:
Dorota Bill Skorupa
(2015-03-04)
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-22 16:09:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybysz Ewa
(2015-03-04 11:30:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki