Nazwa Typ Data Operacja
Uchwała RM w sprawie powołania Rady Muzeum element menu 2014-09-22 16:22:48 MODYFIKACJA
Uchwała RM w sprawie powołania Rady Muzeum element menu 2014-09-22 16:22:48 MODYFIKACJA
Uchwała RM w sprawie powołania Rady Muzeum element menu 2014-09-22 16:22:42 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2014-09-22 16:22:35 USUNIĘCIE
Uchwaa radz Miejskiej w sprawie powolania Rady uzeum w tomaszowie mazowieckim Im. A.hr. Ostrowskiego plik 2014-09-22 16:22:15 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Skład Rady uzeum w tomaszowie mazowieckim Im. A.hr. Ostrowskiego', 'type' => 'file', ) plik 2014-09-22 16:22:10 UTWORZENIE
Regulamin pracy Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim Im. A.hr. Ostrowskiego plik 2014-09-22 16:22:05 UTWORZENIE
Rada Muzeum - dokumenty plik 2014-09-22 16:14:57 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2014-09-22 16:14:22 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Rada Muzeum (id: 138470)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-09-22 16:14:02 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-09-22 16:14:02 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Rada Muzeum (id: 138470)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-09-22 16:13:53 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-09-22 16:13:53 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2014-09-22 16:13:49 UTWORZENIE
Skład Rady Muzeum kadencja 2014 - 2018 element menu 2014-09-22 16:12:23 MODYFIKACJA